-A
+A

Monografie i inne opracowania

Łódzkie Getto 1940-1944 Vademecum
J. Baranowski, Łódź, 2009, ss. 152, il. 230, plan getta oraz schemat organizacji administracji getta,
ISDN 978-83-61420-12-5
Wyd. czwarte poprawione i uzupełnione,
Cena 40,00 zł
(do nabycia w AP w Łodzi)

Publikacja zawiera przewodnik historyczny, wykaz zachowanych budynków z terenu getta, alfabetyczny wykaz nazw ulic getta. Tekst jest w języku polskim i angielskim.


The Łódź Ghetto 1940-1944
J. Baranowski, Lodz 2009, 152 pages, 230 ilus.
ISDN 978-83-61420-12-5

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl