-A
+A

Monografie i inne opracowania

Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879
Warszawa-Łódź 1992, ss. 403,
ISBN 83-01-10148-2
cena 5,50 zł

 

 Praca biograficzno–materiałowa o Polakach służących w Legii Cudzoziemskiej w latach 1831-1879, oparta na źródłach z archiwów francuskich. Wstęp w języku polskim i francuskim.

 Poles in the Foreign Legion 1831-1879 Warsaw-Łódź 1992, 403 pages,
ISBN 83-01-10148-2
PLN 5.50

The work of a biographical and source character about Poles serving in the Foreign Legion in the years 1831-1879, based on sources from French archives. Introduction in French.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl