-A
+A

Monografie i inne opracowania

Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 2 (E-K)
R. Bielecki, t. 2, E-K, Warszawa 1996, ss. 405,
cena 30,00 zł,
[koedycja: TRIO], ISBN 83-86842-11-3

 Robert Bielecki był historykiem polskich powstań narodowych, autorem książek poświeconych m.in. epoce napoleońskiej, powstaniu listopadowemu, Wielkiej Emigracji, a także powstaniu warszawskiemu. Praca stanowi rezultat wieloletnich badań w ponad 100. archiwach Polski i Francji. Wykorzystano nieznane dotąd materiały archiwalne.

 R. Bielecki, vol. 2, E-K,, Warszawa 1996, 405 pages,
PLN 30.00,
[Press in association with TRIO], ISBN 83-86842-11-3
The author, Robert Bielecki, was a historian of Polish national uprisings in the 19th and 20th century. He wrote books about Napoleon's epoch, the November Uprising (1830-1831), the Great Emigration thereafter, and the Warsaw Uprising (1944). This dictionary is a result of his research in more than 100 archives in Poland and France. He used unknown archival documents. The dictionary will consist of 4 volumes with appendixes, a synthetic study on officers' corps in the November Uprising, and 120 000 biographical notes. Co-edited with Trio (vol. 2).

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl