-A
+A

Monografie i inne opracowania

Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 3, (L-R)
R. Bielecki, t. 3, L-R, Warszawa 1998, ss.431, 
ISBN 83-86842-11-3

 Robert Bielecki był historykiem polskich powstań narodowych, autorem książek poświęconych m.in. epoce napoleońskiej, powstaniu listopadowemu, Wielkiej Emigracji, a także powstaniu warszawskiemu. Praca stanowi rezultat wieloletnich badań w ponad 100 archiwach Polski i Francji. Wykorzystano nieznane dotąd materiały archiwalne. 

 Officers of the November Uprising. A Biographical Dictionary, R. Bielecki, vol. 3, L-R, Warsaw 1998, 431 pages,
ISBN 83-86842-11-3

The author, Robert Bielecki, was a historian of Polish national uprisings in the 19th and 20th century. He wrote books about Napoleon's epoch, the November Uprising ( 1830-1831 ), the Great Emigration thereafter, and the Warsaw Uprising (1944). This dictionary is a result of his research in more than 100 archives in Poland and France. He used unknown archival documents. The dictionary will consist of 4 volumes with appendixes, a synthetic study on officers' corps in the November Uprising, and 120 000 biographical notes.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl