-A
+A

Monografie i inne opracowania

Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla Powstania Warszawskiego. Raport płk. Threlfalla
Raport pułkownika H. M. Threlfalla, oprac. J. Ciechanowski, Warszawa 1994,  ss. 110,  
ISBN 83-900576-6-2
cena 3,00 zł

 Autor raportu pułkownik H.M. Threlfall był dowódcą jednostki, której zadaniem było niesienie pomocy Armii Krajowej w Polsce i powstańczej Warszawie. Jest to szczegółowa relacja z brytyjskich działań specjalnych skierowanych na okupowaną Polskę w latach 1943-45.  

 Air aid of Great Britain for the Warsaw Uprising. Colonel H. M. Threlfall’s Report, Elab. by J. Ciechanowski, Warsaw 1994, 110 pages,
ISBN 83-900576-6-2
PLN 3.00,

Colonel H.M. Threlfall, the author of this report, was the commander of the unit responsible for support provided to the National Army in Poland and insurgent Warsaw. It is a detailed report on British special operations aimed at Poland under the Nazi occupation in the years 1943-45. 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl