-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919-1939
M. Dereszyńska-Romaniuk, Warszawa 1998, ss. 234,
ISBN 83-7181-028-8
cena 11,00 zł

 Pierwsza, głęboka charakterystyka działalności kancelarii urzędu doby dwudziestolecia międzywojennego. Praca zaopatrzona w załączniki ułatwiające zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędu. Publikacja wydana w koedycji z wydawnictwem DiG. 

 Chancery of the Office of the Pomerania Province in Toruń in the years 1919-1939, M. Dereszyńska-Romaniuk, Warsaw 1998, 234 pages,
ISBN 83-7181-028-8
PLN 11,00
The first comprehensive analysis of the activities of the chancery during the inter-war period. Attachments facilitating gaining knowledge on the operations of the Office. Co-edited with DiG.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl