-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

10. Traktat : Nicolaus Copernicus, "De Revolutionibus ... libri sex", ok. 1520 r.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22

alt

Rękopis, przypuszczalnie podstawa druku traktatu astronomicznego Mikołaja Kopernika, w którym przedstawił teorie heliocentryczną (kołowe orbity planet i 48 epicykle).

Dzieło przełomowe dla rozwoju nauki i rewolucyjne dla koncepcji filozoficznych, mające niezwykle istotny wpływ na dalszy rozwój cywilizacji i kultury człowieka. Jedno z kilku dokonań człowieka, które uformowały dzieje nowożytne. Traktat napisany po łacinie, na papierze, obj. 213 kart, formatu 28 x 19 cm.

Kryteria: spełnia wszystkie kryteria (7) i dwa uzupełniające.
Dzieło: autentyczne, unikatowe i w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl