-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918
J. Gaul, Warszawa 1998, ss. 134, 
ISBN 83-7181-037-7
15,00 zł

Autor przedstawia problematykę funkcjonowania wojskowej kancelarii austriackiej pod względem czynności referendarskich i zasad obowiązujących w trakcie wojny. Praca zawiera załączniki ukazujące działalność instytucji. Publikacja wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.  

 Chancery of the Military Governor’s Headquarters in Lublin 1915-1918, J. Gaul, Warsaw 1998, 134 pages,
ISBN 83-7181-037-7
PLN 15,00
The author presents problems related to the operation of an Austrian military chancery in view of official activities and principles observed during the war. The publication includes attachments depicting the activities of the institution. Co-edited with DiG.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl