-A
+A

Monografie i inne opracowania

Kamera Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796-1807Kamera Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796-1807
A. Małek, Warszawa 2007, ss. 372
ISBN 978–83-89115-28-7
Cena 58,50 zł

 
Monografia zespołu archiwalnego terytorialnie związanego z Prowincją Nowe Prusy Wschodnie powstała w oparciu o studia archiwalne w AP w Białymstoku oraz w archiwum berlińskim. Praca niezwykle cenna dla historyków ponieważ dowodzi, że dokumenty zespołu Kamera Wojny i Domen, pomimo wojen i zawieruch dziejowych zachowały się i pozostają jedynym źródłem do dziejów społeczno-gospodarczych Nowych Prus Wschodnich.

 

Treasury Department of War and Estates of the Białystok Department of New Eastern Prussia 1796-1807, A. Małek, Warsaw 2007, 372 pages,
ISBN 978–83–89115–28–7
PLN 58,50

A monograph of an archival fond territorially connected with the Province of New Eastern Prussia prepared based on archival studies at the State Archives in Białystok and the Berlin Archives. Extremely valuable position for historians, as it proves that the records of the Treasury Department of Wars and Estates, despite of wars and the turmoil of history, were preserved and remain the only source to social and economic history of New Eastern Prussia.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl