-A
+A

Monografie i inne opracowania

Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej 

Zarys biografii naukowej wybitnego historyka i archiwisty, znawcy registratury pruskiej (zmarł w 1933 r.). Był pierwszym naczelnym dyrektorem archiwów polskich po odzyskaniu niepodległości, współzałożycielem fachowego czasopisma archiwistów pt. „Archeion”, które ukazało się w 1927 r. Doskonała lektura uzupełniająca dla studentów kierunków humanistycznych.

  Józef Paczkowski and his Contribution into the Development of the Polish Archival Service, I. Mamczak-Gadkowska, Warsaw-Łódź 1990, 209 pages,
ISBN 83-01-09774-4
PLN 0,50

An outline of the professional biography of an outstanding historian and archivists, an expert in the Prussian system of archival fonts (died in 1933). He was the first General Director of the Polish Archives after Poland had regained independence, a co-founder of “Archeion”, a professional magazine of archivists, which was first published in 1927. Excellent supplementary reading for students of humanistic studies.
   

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl