-A
+A

Monografie i inne opracowania

 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919 – 1951,
T. Matuszak, Piotrków Trybunalski – Radzyń Podlaski 2009, ss. 328, ilustr. 15,
ISDN 978-83-927516-4-9
Cena 40,00 zł
(do nabycia w AP w Łodzi)

Publikacja ukazuje historię, organizację, funkcjonowanie oraz rolę i znaczenie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919 – 1951. Przedstawia archiwa, które w okresie I Rzeczypospolitej i w czasie zaborów poprzedziły utworzenie piotrkowskiego archiwum państwowego i miały wpływ na kształtowanie jego zasobu i zakresu działania. Omawia zagadnienia dotyczące pracowników archiwum, którzy je tworzyli i nim kierowali. Zawiera historię kształtowania zasobu archiwum piotrkowskiego oraz czynniki, które miały na to wpływ. Praca w głównej mierze oparta została na materiałach źródłowych.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl