-A
+A

Monografie i inne opracowania

Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Przemyśl 27-29 sierpnia 1986 roku
A. Tomczak, J. Pabisz, S. Nawrocki, I. Radtke, Warszawa 1991, ss. 402, 
ISBN 83-01-10259-4
cena 2,00 zł

  

Zbiór referatów i teksty głosów w dyskusji, wydane wspólnie z SAP. Tematyka obrad koncentrowała się wokół takich problemów, jak zawód archiwisty, rola archiwisty w nauce i społeczeństwie, powstawanie, obieg i zabezpieczenie dokumentacji w różnych instytucjach. Historyczny już tomik dokumentuje rozwój SAP-u jako stowarzyszenia nielicznego, ale nieustannie rozszerzającego zakres zainteresowań w dziedzinie kształcenia archiwalnego i edytorstwa.

 

Diary from the 1st General Assembly of Polish Archivists on August 27-29, 1986 in Przemyśl, Papers and Discussions, parts 1-2, scien. ed. by A. Tomczak, J. Pabisz, S. Nawrocki, I. Radtke, Warsaw 1991, 402 pages,
ISBN 83-01-10259-4
PLN 2,00

Papers presented and statements made during discussions, edited in co-operation with the Association of Polish Archivists (SAP). The problems discussed focused on the profession of an archivist, the role of an archivist in science and in the society, development, circulation and protection of documents in various institutions. This historical volume documents the growth of SAP as a relatively not numerous organisation but constantly expanding the scope of its interest in respect to the education of archivists and editorial activities.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl