-A
+A

Monografie i inne opracowania

Paszkowski Lech, Warszawa 2005, ss.474, 2 nlb.ISBN 83–89115–51–4
cena 40,00 zł

Autor w pierwszej części swoich wspomnień opowiada o swoim dzieciństwie i młodości  w XX–leciu międzywojennym, tworząc obraz życia codziennego rodziny wywodzącej się z kręgów inteligencko-artystycznych (matka – znana przedwojenna warszawska portrecistka Janina Bobińska-Paszkowska, ojciec –  rzeźbiarz i nauczyciel  Józef Paszkowski), który pozwala czytelnikowi nieomal w nim uczestniczyć. Obrazowe opisy członków rodziny i spotykanych przez autora osób, wystrojów ich mieszkań i domów, wyjazdów i spotkań rodzinnych, gospodarowania finansami, prowadzenia domu oraz  wakacyjnych wojaży, a także pierwszych kroków autora w dorosłość jako studenta Szkoły Morska w Gdyni, a potem żołnierza, składają się na niezwykłą atmosferę tej książki. Tą część wspomnień Paszkowski kończy opisem dramatycznych walk września 1939 r., w których brał udział jako żołnierz pierwszego batalionu kobrzyńskiego 83. pp., a potem trafił do niewoli niemieckiej. Ze względu na ogromną dbałość autora o szczegóły, książka może stanowić cenne źródło wiedzy o tamtych czasach.
 
On the Waves of  Life, Part 1, 1919-1939, Young Years,  L. Paszkowski  Warsaw 2005, 476 pages,ISBN 83–89115–51–04
PLN  40,00

In the first part of his recollections, the author tells us about his childhood and youth during the two decades of the inter-war period, creating a picture of everyday life of a family originating from artistic and intelligencia circles (mother – Janina Bobińska-Paszkowska, a well-known portrait-painter in pre-war Warsaw, father – Józef Paszkowski, a sculptor and teacher), so realistic that it almost allows the readers’ actual participation. Vivid descriptions of family members and persons encountered by the author, interior design of their apartments and houses, family trips and reunions, finance management, house-keeping and holiday voyages, as well as the author’s first steps into adulthood as a student of the Maritime School in Gdynia, and later on, as a soldier, make for an unusual atmosphere of this book. Paszkowski closes this part of recollections with a description of dramatic fights of September 1939, that he participated in as a soldier of the 1st Kobrzyń Bbattalion, 83rd Infantry Regiment, later on imprisoned by the Germans. Due to the author’s great minuteness of detail, this book may be a valuable source of knowledge on those days.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl