-A
+A

Monografie i inne opracowania

Polska - Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945)
Warszawa 2003, ss. 184, 
ISBN 83-89115-36-0, ISBN 83-88288-56-3
cena 18,00 zł

nakład wyczerpany

 

Publikacja wydana w koedycji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Ośrodek KARTA. Jest częścią serii wydawniczej "Wołyń - Galicja Wschodnia 1943-1944". Zawiera dokumenty, powstałe w wyniku zainicjowanych przez Ośrodek KARTA w roku 1994 spotkań historyków polskich i ukraińskich poświęconych kwestii trudnych polsko-ukraińskich stosunków z lat 1943-1944, oraz opracowaną w związku z nimi kronikę wydarzeń z lat 1939-1945.

 
Polish-Ukraine: A Difficult Answer. Documentation on the Meetings of Historians (1994-2001). Chronicle of Events in Volhynia and Eastern Galicia (1939-1945), Warsaw 2003, 184 pages,
ISBN 83-89115-36-0, ISBN 83-88288-56-3
PLN 18.00,

The publication published as a co-edition by the Head Office of State Archives (NDAP) and the KARTA Centre. Part of the editorial series "Volhynia - Eastern Galicia 1943-1944". The publication includes documents produced as a result of the meetings of Polish and Ukrainian historians, initiated in 1994 by the KARTA Centre, devoted to difficult issues of Polish-Ukrainian relations in the years 1943-1944, and a chronicle of events from the years 1939-1945 prepared in connection with these meetings.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl