-A
+A

Monografie i inne opracowania

Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1 - okładka

Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1
F. Ramotowska, Warszawa 1999, ss. 727, 
ISBN 83-7181-079-2
cena 60,00 zł

 Autorka przedstawia organizację tajnej administracji polskiej w okresie powstania 1863-1864 oraz przebieg ważniejszych starć zbrojnych. Publikacja jest pierwszym kompletnym opracowaniem struktury organizacyjnej „tajemnego” państwa polskiego doby powstania styczniowego, przygotowanym na podstawie dokumentów Organizacji Narodowej, publicystyki powstańczej, zachowanych pamiętników, relacji i zeznań śledczych z terenów byłego Królestwa Kongresowego i ziem litewsko-ruskich. Praca wydana w koedycji z wydawnictwem DiG.

 Secret Polish State in the January Uprising 1863-1864. Organisational Structure, vol. 1, F. Ramotowska, Warsaw 1999, 727 pages,
ISBN 83-7181-079-2
PLN 60,00

The author presents the organisation of secret Polish administration structures during the Uprising of 1863-1864 and the course of most important armed encounters. The publication is the first complete study on the organisational structure of the “secret” Polish State of the January Uprising era, prepared based on documents of the National Organisation, insurgent journals, preserved diaries, reports and testimonies from the territory of the former Kingdom of Poland and Lithuanian and Ruthenian lands. Co-edited with DiG .
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl