-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

12. Akta i biblioteka braci czeskich, 1507-1828 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, 60-967 Poznań, ul. 23 Lutego 41/43
Biblioteka Raczyńskich, 60-967 Poznań, Pl. Wolności 19
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, 62-035 Kórnik, ul. Zamkowa 5

Unikatowe źródła naukowe do dziejów protestantyzmu w Europie. Szczególny przykład kontestacji religijnej u progu nowożytnych czasów i wyjątkowej tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej XV-XVI w., gdzie "bracia czescy" znaleźli azyl i możliwość godnego życia na początku XVI w.

Materiały obejmujące 2771 jednostek archiwalnych, stanowiące pierwotnie archiwum historyczne, tworzone od początku XVI w. w Lesznie przez wyznawców kościoła "braci czeskich". Główna część zbioru (2741 j.a.) znajduje się w Archiwum w Poznaniu, niektóre rękopisy przeszły do dwóch pozostałych instytucji. W aktach znajdują się 92 dokumenty przywiezione z Czech, korespondencja z lat 1557-1828, rękopisy, traktaty i opracowania informujące o działalności senioratu kościoła, akta gmin wyznaniowych, spuścizny wybitnych przedstawicieli z XVII-XVIII w., spisy akt i repertoria. Szczególnie istotna jest korespondencja w sprawach religijnych z wszystkimi ośrodkami protestantyzmu w Europie. Akta zawierają cenne informacje do historii i pozycji kościołów protestanckich w Polsce, prób ich zjednoczenia, aktywności politycznej oraz wartości intelektualnych i twórczych, jakie reprezentowały parafie protestanckie.

Kryteria: 3, 4, 7 i dwa uzupełniające.
Akta: autentyczne i unikatowe, w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl