-A
+A

Monografie i inne opracowania

Sikorska Małgorzata, Warszawa 2008, ss. 92, ilustr. 40 ISBN 83–89115–88-1

Autorka, korzystając z licznych fotografii oraz źródeł pisanych, przedstawiła zmiany, jakie dokonały się w wyglądzie traktu królewskiego i Osi Saskiej, a więc reprezentacyjnej części Warszawy, od  XIX w. do 1915 r. Opisała m.in. „Wąskie” i „Szerokie” Krakowskie Przedmieście (o czym większość warszawiaków zapewne nic nie wie), zmiany, jakie zachodziły na placu Saskim (dziś Józefa Piłsudskiego) i w Ogrodzie Saskim oraz przebudowy Pałacu Staszica i kościoła św. Aleksandra. Dopełnieniem opisów tych zmian są zwięzłe dzieje fotografii warszawskiej od lat czterdziestych XIX w. do początku następnego stulecia i same zdjęcia,  które ukazują  miasto właściwie nieznane.


Warsaw in Old Photographs until 1915, M. Sikorska, Warsaw 2008, 92 pages, 40 illus., ISBN 978–83–89115–88-1
PLN  41,00

The author presents, with the use of numerous photographs and written sources, changes which have taken place in the appearance of the Royal Route (trakt królewski) and the Saxon Axis  (Oś Saska), i.e. a representative part of Warsaw, from the 19th c. until 1915. She describes, among others, the “Narrow” and “Wide” Krakowskie Przedmieście (that most of the inhabitants of Warsaw are probably not aware of), changes which were taking place in the Saxon Square (now, Józef Piłsudski Square) and the Saxon Garden, as well as the Staszic Palace and St. Alexander Church. A concise history of the Warsaw photography since the 40s of the 19th c. until the beginning of the next century, and the photographs themselves, which depict, in fact, the unknown City, supplement the descriptions of those changes.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl