-A
+A

Monografie i inne opracowania

Dyplomacja polska na Bałkanach...

Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926)
W. Stępniak, Warszawa 1998, ss. 386, 
ISBN 83-86643-23-4

  

Monografia o działalności dyplomacji polskiej na Bałkanach w ważnych dla historii Polski latach 1918-1926. Praca oparta na bogatym materiale źródłowym pozyskanym z zasobów archiwów polskich i zagranicznych. Bibliografia, indeks nazwisk i streszczenie w języku angielskim.
 

 Polish Diplomacy in the Balkans (1918-1926), W. Stępniak, Warsaw 1998, 386 pages,
ISBN 83-86643-23-4

A monograph devoted to the activities of the Polish diplomacy in the Balkans in the years 1918-1926, a period of great importance for the history of Poland. The work has been based on abundant source materials obtained from the holdings of Polish and foreign archives. A bibliography, index of names and summary - in English.
   

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl