-A
+A

Monografie i inne opracowania

The Private Archives and Archival Materials...

The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries. Materials of the International Conference, Mądralin, October 8-11,1998
ed. by W. Stępniak, Warszawa 1999, ss. 230,
ISBN 83-86643-97-8
cena 15,00 zł

 Publikacja zawiera artykuły przedstawicieli 15 państw na temat statusu prawnego archiwów i archiwaliów prywatnych, jako części składowej zasobów archiwów narodowych oraz kolekcji jako źródła do badań historycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries, ed. by W. Stępniak  Warsaw 1999, 230 pages,
ISBN 83-86643-97-8
PLN 15.00,

This publication includes statements made by the representatives of 15 states on the legal status of private archives and archival materials, included into the holdings of national archives and collections, as sources to historical studies in countries of Central and Eastern Europe.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl