-A
+A

Monografie i inne opracowania

Procesy archiwotwórcze, L. Wakuluk, Warszawa 1998, ss. 183,
ISBN 83-7181-021-0
cena 10,00 zł

The Records of Towns of the Bydgoszcz Notary District. Records Production Processes, L. Wakuluk, Warsaw 1998, 183 pages,
ISBN 83-7181-021-0
PLN 10,00
 

Autorka charakteryzuje ustrój władz miejskich i jego przekształcenia w dobie zaboru pruskiego, na terenie Rejencji Bydgoskiej. Omawia obowiązujące zarządzenia oraz organizację i działalność kancelarii w urzędach miejskich. Zaletą publikacji jest również określenie kompetencji urzędników. Praca opublikowana w koedycji z wydawnictwem DiG.

 

The author characterises the structure of municipal authorities and its transformations under the Prussian rules within the borders of the Bydgoszcz Notary District [Rejencja]. She discusses binding regulations, the organisation and activities of chanceries in town offices. The publication also describes the scope of authority of officials which makes for its another plus. Co-edited with DiG Publishers.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl