-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

13. Opis i dokumentacja żup Bochni i Wieliczki XVI - XVII w.

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 00-263 Warszawa, ul. Długa 7

alt

Żupy (kopalnie) soli w Bochni i Wieliczce, największe i najdłużej funkcjonujące na świecie, są zabytkami wyjątkowej rangi (kopalnia w Wieliczce od 1978 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego). Unikatowy charakter ma również dokumentacja tych obiektów dawnej techniki i przemysłu, zachowana od XVI w., przedstawiająca ich obraz i funkcjonowanie szczególnie w okresie największego rozkwitu kopalń w XVI-XVII w.

Są to: księga rekopiśmienna z 1518 r., najstarsza kopia (oryginał nie zachował się) opisująca wszechstronnie i szczegółowo rozwój przestrzenny kopalń, technikę wydobywczą, ceny, zbyt i organizację (opis funkcjonowania zakładu przemysłowego z tego czasu nie ma odpowiednika w Europie) [w Bibliotece PAN w Krakowie], rejestry rozchodów i przychodów (1509-1571), zbiór kopii praw, dekretów i przywilejów (1451-1736), inwentarz (1743) oraz plan Wieliczki i trzech poziomów kopalni aut. M.Germana i W.Hondiusa z 1638 - 1645 r. (miedzioryt kolorowany, zachowane 3 egz.) [w AGAD w Warszawie].

Kryteria: 2, 3 i 7 i drugie uzupełniające.
Dokumenty: autentyczne, unikatowe i w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl