-A
+A
  • Start /
  • Ważne /
  • Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie znoszenia zakazu działalności archiwalnej wprowadzonego w związku z COVID-19

Ważne

W związku z wdrożeniem etapu II znoszenia nakazów i zakazów, wynikających ze stanu epidemii, zapowiedzianym w dniu 28 kwietnia przez Prezesa Rady Ministrów, a także komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowanym na stronie Ministerstwa, archiwa państwowe rozpoczęły przygotowania do stopniowego wznawiania działalności archiwalnej.

Niniejsza informacja zawiera najważniejsze zalecenia dotyczące stopniowego otwierania archiwów dla użytkowników i innych partnerów. Szczegółowe rekomendacje dotyczące organizacji pracy sieci archiwów państwowych zostaną przekazane dyrektorom placówek, którzy będą je wdrażać uwzględniając możliwości lokalowe archiwum i charakter zadań, w sposób gwarantujący zarówno pracownikom, jaki i użytkownikom archiwów maksymalne bezpieczeństwo m.in. poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej (maseczek, płynów do dezynfekcji lub rękawiczek).

 

W zakresie wznowienia działalności zaleca się w pierwszej kolejności przygotowanie organizacyjne urzędu do stopniowego przyjmowania klientów zewnętrznych i ich obsługi, w tym bieżącej realizacji kwerend archiwalnych.

W zakresie działań związanych z udostępnianiem zasobu zaleca się zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line. Rekomenduje się obsługę wniosków za pośrednictwem e-maila lub za pośrednictwem strony szukajwarchiwach.gov.pl. W dalszej kolejności należy wprowadzać stopniowe otwieranie czytelni z uwzględnieniem warunków lokalowych i ograniczeniem ilości osób znajdujących się jednorazowo w pomieszczeniu czytelni. Rozważyć należy możliwość umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretną godzinę oraz wprowadzenie limitów udostępnianych jednostek. Zasady bezpieczeństwa należy stosować również w innych miejscach kontaktu bezpośredniego, np. w biurach obsługi klienta.

W zakresie działań związanych z nadzorem archiwalnym zaleca się prowadzenie konsultacji nie wymagających bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, w tym załatwianie spraw związanych z uzgadnianiem normatywów kancelaryjnych, brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej i udzielaniem porad dotyczących zarządzania dokumentacją. Kontrole archiwalne i ekspertyzy prowadzone na miejscu w jednostkach organizacyjnych powinny zostać wznowione w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W zakresie działań związanych z popularyzacją zasobu zaleca się rozwijanie działalności z wykorzystaniem stron internetowych (np. w postaci wystaw, prezentacji, lekcji archiwalnych on-line).

W zakresie działań związanych z rozwojem archiwów zaleca się prowadzenie niezbędnych i zaplanowanych zadań remontowych i inwestycyjnych, szczególnie poprawiających bezpieczeństwo obiektu i ludzi.

 

Zachęcamy wszystkich użytkowników archiwów i wszystkie osoby zainteresowane, do kontaktu z archiwami w pierwszej kolejności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz do korzystania z dostępnych zasobów online w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl, na stronach internetowych archiwów państwowych oraz poprzez media społecznościowe.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl