-A
+A

Ważne strona główna

W związku ze znoszeniem ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii archiwa państwowe rozpoczęły przygotowania do sukcesywnego wznawiania działalności archiwalnej

Wznawianie działalności archiwów państwowych następuje w sposób sukcesywny, gwarantujący, zarówno pracownikom, jak i użytkownikom archiwów, maksymalne bezpieczeństwo. Przywrócenie pełnego udostępniania obejmującego przyjmowanie użytkowników w czytelniach w większości archiwów zaplanowano jako ostatni etap „odmrażania” działalności archiwalnej.

Decyzja o czasie, trybie i tempie wznawiania działalności poszczególnych archiwów i ponownym ich otwarciu dla osób z zewnątrz, a także procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy do dyrektora archiwum państwowego, który przy jej podejmowaniu powinien uwzględnić przede wszystkim warunki lokalowe archiwum, charakter zadań i możliwość ich realizacji, a także bieżącą sytuację w kraju oraz opinię lokalnych służb sanitarnych.

Z uwagi na trudną sytuację lokalową niektórych archiwów państwowych, niektóre czytelnie mogą nie wznowić działalności, w związku z brakiem możliwości zapewnienia minimalnych wymogów reżimu sanitarnego.

Większość archiwów państwowych, z uwagi na panujący stan epidemii, wprowadziło albo w najbliższym czasie wprowadzi, dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z zasobu w czytelniach m.in. poprzez wprowadzenie limitu osób mogących skorzystać z czytelni w jednym czasie, limitu udostępnianych jednorazowo jednostek, limitu czasowego na przebywanie w czytelni, czy obowiązku umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretną godzinę. Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym terminie otwarcia czytelni, a także o wszelkich zmianach w zasadach korzystania z czytelni powinny być na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych archiwum.

W związku z powyższym w celu ustalenia terminu otwarcia czytelni i zasad korzystania z zasobu należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl