-A
+A
  • Start /
  • Ważne strona główna /
  • Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczący działania czytelni w archiwach państwowych

Ważne strona główna

W związku ze znoszeniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, na mocy  rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, archiwa państwowe przywróciły możliwość korzystania z czytelni akt oraz wznowiły bezpośrednią obsługę klientów. Większość archiwów już jest dostępna, tylko nieliczne czytelnie, z uwagi na trudną sytuację lokalową i brak możliwości zapewnienia minimalnych wymogów reżimu sanitarnego pozostały zamknięte

W tych kilku przypadkach nieotwartych czytelni użytkownicy mogą skorzystać z możliwości dowiezienia, na ustalony dzień, materiałów archiwalnych do innej czytelni archiwum lub wyszukania akt i wykonania z nich skanów, o ile nie są one już dostępne na portalu szukajwarchiwach.gov.pl lub podobnych.

Zestawienie otwartych czytelni, ze wskazaniem godzin pracy (pdf, 256 KB).

Z uwagi na wciąż trwający stan epidemii, a także konieczność zapewnienia zarówno pracownikom, jak i użytkownikom archiwów, maksymalnego bezpieczeństwa, archiwa państwowe wprowadziły dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z zasobu w czytelniach m.in. poprzez wprowadzenie limitu osób mogących skorzystać z czytelni w jednym czasie, limitu udostępnianych jednorazowo jednostek, limitu czasowego na przebywanie w czytelni, czy obowiązku umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretny dzień i godzinę. Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym o zmianach w zasadach korzystania z czytelni są na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych archiwum.

Decyzja o czasie, trybie i tempie ponownego otwarcia czytelni dla osób z zewnątrz, a także procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy do dyrektora archiwum państwowego, który przy jej podejmowaniu uwzględnia przede wszystkim warunki lokalowe archiwum, charakter zadań i możliwość ich realizacji, a także bieżącą sytuację w kraju oraz opinię lokalnych służb sanitarnych.

W celu ustalenia zasad korzystania z zasobu w czytelni należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl