-A
+A
  • Start /
  • Ważne strona główna /
  • Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczący działania czytelni w archiwach państwowych

Ważne strona główna

W związku z wprowadzeniem z dniem 8 sierpnia 2020 r. regionalnych obostrzeń w 19 powiatach, w których odnotowano największy przyrost zakażeń COVID-19 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, wstrzymane zostają działania archiwalne oraz działalność czytelni na terenie powiatów z czerwonej strefy

Archiwa Państwowe obejmujące swoim zasięgiem działania powiaty z czerwonej strefy, wstrzymują działania archiwalne oraz działalność czytelni na terenie powiatów objętych strefą czerwoną. W oddziałach bezpośrednio zlokalizowanych w strefie zwiększonej zachorowalności ograniczona do koniecznego minimum zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

Archiwa Państwowe, których obszar działania obejmuje powiaty leżące w strefie żółtej, także wstrzymują działania archiwalne na terenie powiatów ze strefy. Decyzja o zamknięciu czytelni i wstrzymanie obsługi interesantów uzależniona jest od dynamiki wzrostu zachorowalności.

Bieżące informacje o otwarciu czytelni dostępne są w zestawieniu otwartych czytelni, ze wskazaniem godzin pracy (pdf, 256 KB). oraz na stronach internetowych poszczególnych archiwów. W przypadku nieczynnych czytelni użytkownicy mogą skorzystać z możliwości dowiezienia materiałów archiwalnych do innej czytelni archiwum po uprzednim ustaleniu terminu, bądź też wykonania kopii cyfrowych, o ile nie są one już dostępne na portalu szukajwarchiwach.gov.pl lub innych.

Na obszarze objętym żółtą i zieloną strefą archiwa państwowe prowadzą udostępnianie akt w czytelniach z zachowaniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z zasobu, m.in. poprzez wprowadzenie limitu osób mogących skorzystać z czytelni w jednym czasie, limitu udostępnianych jednorazowo jednostek, limitu czasowego na przebywanie w czytelni, czy też obowiązku umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretny dzień i godzinę. Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym o zmianach w zasadach korzystania z czytelni, na bieżąco zamieszczane są na stronach internetowych archiwów.

Decyzja o czasie, trybie i tempie ponownego otwarcia czytelni dla osób z zewnątrz, a także procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy do dyrektora archiwum państwowego, który przy jej podejmowaniu uwzględnia przede wszystkim warunki lokalowe archiwum, charakter zadań i możliwość ich realizacji, a także bieżącą sytuację w kraju oraz opinię lokalnych służb sanitarnych.

W celu ustalenia zasad korzystania z zasobu w czytelni należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym.

 

Wykaz archiwów obejmujących swoim działaniem powiaty leżące w czerwonej i żółtej strefie:

(zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia stan na dzień 26 września 2020)  

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Strefa żółta:

Powiat kłobucki

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Strefa czerwona

Powiat kartuski

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat kościerski

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni

Strefa żółta:

Sopot

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat pucki

Powiat wejherowski 

 

Archiwum Państwowew Katowicach

Strefa żółta:

Powiat suski 

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Strefa żółta:

Powiat bytowski

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Słupsk

 

Archiwum Narodowe w Krakowie

Strefa żółta:

Powiat myślenicki

Powiat nowotarski

Powiat suski 

Powiat tatrzański 

 

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Strefa żółta:

Powiat limanowski 

 

Archiwum Państwowe w Lesznie

Strefa żółta:

Powiat gostyński

 

Archiwum Państwowe w Lublinie

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat łęczyński

 

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Strefa żółta:

Powiat nidzicki

 

Archiwum Państwowe w Opolu

Strefa czerwona

Powiat głubczycki

Strefa żółta:

Powiat brzeski

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat kluczborski

 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Strefa żółta:

Powiat piotrkowski

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Strefa żółta:

Powiat międzychodzki

 

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat przeworski

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat strzyżowski

 

ArchiwumPaństwowe w Siedlcach

Strefa żółta:

Powiatotwocki

 

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

Strefa żółta:

Powiat aleksandrowski

 

Archiwum Państwowe w Warszawie

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami

Powiat nowodworski

 

Archiwum  Państwowew Warszawie Oddziałw Mlawie

Strefa żółta:

Powiat działdowski

 

Archiwum Państwowew Warszawie Oddziałw Otwocku

Strefa żółta:

Powiat otwocki

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

Strefa żółta:

Powiat przasnyski

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Strefa żółta:

Powiat milicki

Powiat trzebnicki 

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami:

Powiat jaworski 


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl