-A
+A
  • Start /
  • Ważne /
  • Ograniczenie działalności Archiwów Państwowych

Ważne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i bardzo dużym przyrostem zakażeń COVID-19 oraz wobec decyzji Rady Ministrów o objęciu od 24 października br. strefą czerwoną obszaru całego kraju, działalność Archiwów Państwowych ulega ograniczeniu w zakresie, w jakim może ona stwarzać niebezpieczeństwo zarażenia dla pracowników archiwów lub jego użytkowników

Decyzja o ograniczeniu działalności archiwum, w tym o zamknięciu czytelni powinna być podejmowana przez dyrektora archiwum z uwzględnieniem przede wszystkim sytuacji epidemicznej w regionie, warunków lokalowych, charakteru zadań, a także możliwość ich realizacji bez stwarzania zagrożenia dla pracowników.

W tym trudnym okresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do korzystania z zasobów dostępnych online w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl i na stronach internetowych Archiwów Państwowych. Archiwa dokładają starań, by sukcesywnie zwiększać ilość dostępnych materiałów online. Ponadto użytkownicy w dalszym ciągu mogą kontaktować się z archiwami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także telefonicznie oraz pocztą tradycyjną. Zamknięcie czytelni nie oznacza zaprzestania działalności przez archiwum. Większość zadań jest w dalszym ciągu realizowana, a klienci są na bieżąco obsługiwani, m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii z materiałów archiwalnych, realizacji kwerend oraz zapytań dotyczących dokumentacji pracowniczej.

W celu ustalenia aktualnych zasad korzystania z zasobu w czytelni należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym Archiwum Państwowym.

Decyzja o ponownym otwarciu czytelni powinna nastąpić dopiero po zniesieniu czerwonej strefy na danym obszarze.

 


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl