-A
+A

Monografie i inne opracowania

altA. Kiełbicka, Warszawa-Łódź 1989, ss. 204,
ISBN 83-01-08832-X
cena 0,10 zł,

State Archives in Cracow 1951-1980, A. Kiełbicka, Warsaw-Łódź 1989, 204 pages,
ISBN 83-01-08832-X
PLN 0.10,

 

Publikacja przedstawia dzieje krakowskich archiwów (państwowego i miejskiego) od chwili połączenia ich w jedną instytucję: Wojewódzkie Archiwum Państwowe (1951). Autorka uważa, że krakowskie archiwum : najgłębiej wrosło swą zawartością w przeszłość Polski, służąc zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturalnego. Z tej perspektywy ocenia zasób archiwum, zasady jego funkcjonowania, gromadzenia zbiorów, opracowywania i udostepniania, a także działalność naukową archiwum i jego pracowników po jego scentralizowaniu.

 

The publication presents the history of the Cracow Archives (State and Municipal Archives) from the times of their merger into one institution: Provincial State Archives (August 1, 1951). The author is of the opinion that the Cracow Archives: are most deeply rooted into the past of Poland serving the purpose of the preservation of the national cultural heritage. In that context she evaluates the holdings of the Archives, the rules of operation, record acquisition, elaboration and availability, as well as the scientific activities of the Archives and its employees upon the centralization.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl