-A
+A

Monografie i inne opracowania

Sentymentalna podróż po Łodzi
Oprac. R. Bonisławski, Łódż 2009, ss. 192,
ISDN 978-83-925420-8-7
Cena 60,00 zł
(do nabycia w AP w Łodzi)

Wydawnictwo albumowe ukazujące Łódź na fotografiach z lat 1919 – 1939 wykonanych przez Włodzimierza Pfeiffera. Autor zdjęć był księgarzem i fotografem. Oryginały fotografii (pozytywy i negatywy) przechowywane są w Archiwum Państwowym w Łodzi. Reprodukowane w albumie zdjęcia są dokumentem obrazującym przedwojenną Łódź z jej niepowtarzalnym wielonarodowościowym kolorytem. Wstęp i podpisy pod zdjęciami są w języku polskim i angielskim. Do publikacji dołączony jest plan Łodzi sprzed 1939 r.

Sentimental journey around Lodz
Elab. by R. Bronisławski, Lodz 2009, 192 pages
ISDN 978-83-925420-8-7
PLN 60.00

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl