-A
+A

Monografie i inne opracowania

red. nauk. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa-Łódź 1988, ss. 237,
ISBN 83-01-07688-7
cena 5,00 zł

nakład wyczerpany
 

A Biographical Dictionary of Polish Archivists, vol. 1, 1918-1984, ed. by M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warsaw-Łódź 1988, 237 pages,
ISBN 83-01-07688-7
PLN 5,00

 

Publikacja przypominająca i utrwalająca pamięć o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali i udostępniali bezcenne dobra kultury narodowej. Tom 1 obejmuje, w układzie alfabetycznym, życiorysy archiwistów zmarłych w latach 1918-1984. Trwają prace nad wydaniem tomu 2.

 

A publication which reminds us about and honours the memory of the group of archivists who used to protect, elaborate and make available priceless values of the national culture. Volume 1 comprises, in an alphabetical order, biographies of archivists who died in the years 1918-1984. Volume 2 – under preparation.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl