-A
+A

Monografie i inne opracowania

red. nauk. B. Woszczyński, Warszawa 2002, ss. 213,
ISBN 83-89115-07-7
cena 35,00 zł,

Bibliographical Dictionary of Polish Archivists, vol. 2, 1906-2001, scient. ed. by B. Woszczyński, Warsaw 2002, pages 213,
ISBN 83-89115-07-7
PLN 35.00,

Publikacja utrwalająca pamięć o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali i udostępniali bezcenne dobra kultury narodowej. Obejmuje, w układzie alfabetycznym, życiorysy archiwistów zmarłych w latach 1985-2000. Kontynuacja t. 1.

 This publication commemorates a group of archivists who used to protect, elaborate and make available priceless values of national culture. It includes biographies, arranged in an alphabetic order, of archivists who passed away in the years 1985-2000. Continuation of vol. 1.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl