-A
+A

E-publikacje

 

ARCHEION” (ISSN 0066–6041)

Jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Zostało utworzone w Warszawie w 1926 r., zaś pierwszy jego tom ukazał się drukiem w roku następnym (1927). Założycielem i pierwszym redaktorem „Archeionu” był Stanisław Ptaszycki (do 1931). Do wybuchu drugiej wojny światowej ukazało się 16 tomów periodyku. Po wojnie „Archeion” reaktywowano (1948) — ukazał się wówczas łączony tom 17–18. Do roku 1951 był organem Wydziału Archiwów Państwowych, a następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest zarazem wydawcą czasopisma.

Na łamach „Archeionu” publikowane są teksty z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Czasopismo „Archeion” jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez ograniczenia czasowego.

 

Strona czasopisma na Portalu Czasopism Naukowych (http://www.ejournals.eu/)

 

ADRES REDAKCJI:

„ARCHEION”
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
02–517 Warszawa
ul. Rakowiecka 2D
Polska
tel. 22 565 46 00, 22 565 46 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.archiwa.gov.pl

 

DYSTRYBUCJA

Dystrybucję wersji papierowej „Archeionu” prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zamówienia oraz zapytania dotyczące możliwości zakupu poszczególnych tomów czasopisma prosimy kierować na adres:

Archiwum Państwowe w Przemyślu
ul. Lelewela 4
37–700 Przemyśl
tel. 16 670 35 38; fax 16 670 76 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przemysl.ap.gov.pl

 

ARCHIWUM CZASOPISMA "ARCHEION" ONLINE

Spisy treści tomów 1-50 oraz 95-112 zawierają hiperłącza. Kliknięcie na tytuł artykułu automatycznie przenosi do jego treści.

Spis rzeczy zawartych w pierwszych pięćdziesięciu tomach „ARCHEIONU”  I (1927)-L (1968) 

 1. ARCHEION 1 (1927) - Arch_I.pdf 
 2. ARCHEION 2 (1927) - Arch_II.pdf
 3. ARCHEION 3  (1928) - Arch_III.pdf
 4. ARCHEION 4  (1928) - Arch_IV.pdf
 5. ARCHEION 5 (1929) - Arch_V.pdf
 6. ARCHEION 6-7 (1930) - Arch_VI-VII.pdf
 7. ARCHEION 8  (1930) - Arch_VIII.pdf
 8. ARCHEION 9  (1931) - Arch_IX.pdf
 9. ARCHEION 10 (1932) - Arch_X.pdf
 10. ARCHEION 11 (1933) - Arch_XI.pdf
 11. ARCHEION 12 (1934) - Arch_XII.pdf
 12. ARCHEION 13 (1935) - Arch_XIII.pdf
 13. ARCHEION 14 (1936) - Arch_XIV.pdf
 14. ARCHEION 15 (1937-1938) - Arch_XV.pdf
 15. ARCHEION 16 (1938-1939) - Arch_XVI.pdf
 16. ARCHEION 17 (1948) - Arch_XVII.pdf
 17. ARCHEION 18 (1948) - Arch_XVIII.pdf
 18. ARCHEION 19-20 (1951) - Arch_XIX-XX_cz._1.pdf i  Arch_XIX-XX_cz._2.pdf  
 19. ARCHEION 21 (1952) - Arch_XXI.pdf   
 20. ARCHEION 22 (1954) - Arch_XXII.pdf  
 21. ARCHEION 23 (1954) - Arch_XXIII.pdf  
 22. ARCHEION 24 (1955) - Arch_XXIV.pdf  
 23. ARCHEION 25 (1956) - Arch_XXV.pdf  
 24. ARCHEION 26 (1956) - Arch_XXVI.pdf  
 25. ARCHEION 27 (1957) - Arch_XXVII.pdf  
 26. ARCHEION 28 (1958) - Arch_XXVIII.pdf
 27. ARCHEION 29 (1958) - Arch_XXIX.pdf
 28. ARCHEION 30 (1959) - Arch_XXX.pdf
 29. ARCHEION 31 (1959) - Arch_XXXI.pdf
 30. ARCHEION 32 (1960) - Arch_XXXII.pdf
 31. ARCHEION 33 (1960) - Arch_XXXIII.pdf
 32. ARCHEION 34 (1961) - Arch_XXXIV.pdf
 33. ARCHEION 35 (1961) - Arch_XXXV.pdf
 34. ARCHEION 36 (1962) - Arch_XXXVI.pdf
 35. ARCHEION 37 (1962) - Arch_XXXVII.pdf
 36. ARCHEION 38 (1962) - Arch_XXXVIII.pdf
 37. ARCHEION 39 (1963) - Arch_XXXIX.pdf
 38. ARCHEION 40 (1964) - Arch_XL.pdf
 39. ARCHEION 41 (1964) - Arch_XLI.pdf 
 40. ARCHEION 42 (1965) - Arch_XLII.pdf
 41. ARCHEION 43 (1966) - Arch_XLIII.pdf
 42. ARCHEION 44 (1966) - Arch_XLIV.pdf
 43. ARCHEION 45 (1966) - Arch_XLV.pdf
 44. ARCHEION 46 (1967) - Arch_XLVI.pdf
 45. ARCHEION 47 (1967) - Arch_XLVII.pdf
 46. ARCHEION 48 (1968) - Arch_XLVIII.pdf
 47. ARCHEION 49 (1968) - Arch_XLIX.pdf
 48. ARCHEION 50 (1968) - Arch_L.pdf

  


 1. ARCHEION 95 (1995) - Arch_XCV.pdf; 1,76 MB 
 2. ARCHEION 96 (1996) - Arch_XCVI.pdf; 1,88 MB 
 3. ARCHEION 97 (1997) - Arch_XCVII.pdf; 2,21 MB 
 4. ARCHEION 98 (1997) - Arch_XCVIII.pdf; 4,12 MB 
 5. ARCHEION 99 (1998) - Arch_XCIX.pdf; 5,98 MB 
 6. ARCHEION 100 (1999) - Arch_C.pdf; 9,79 MB 
 7. Bibliografia zawartości nr 1-100 (2000) - Arch_biblio.pdf; 1,34 MB 
 8. ARCHEION 101  (2000) - Arch_CI.pdf; 3,24 MB 
 9. ARCHEION 102 (2000)  - Arch_CII.pdf; 4,67 MB 
 10. ARCHEION 103 (2001) - Arch_CIII.pdf; 8,30 MB 
 11. ARCHEION 104 (2002) - Arch_CIV.pdf; 3,67 MB 
 12. ARCHEION 105 (2003) - Arch_CV.pdf; 13,3 MB 
 13. ARCHEION 106 (2003) - Arch_CVI.pdf; 1,91 MB 
 14. ARCHEION 107 (2004) - Arch_CVII.pdf; 4,30 MB 
 15. ARCHEION 108 (2005) - Arch_CVIII.pdf; 1,84 MB 
 16. ARCHEION 109 (2006) - Arch_CIX.pdf; 1,57 MB  
 17. ARCHEION 110 (2010) - Arch_CX.pdf;  5,38 MB  
 18. ARCHEION 111 (2010) - Arch_CXI.pdf; 2,4 MB 
 19. ARCHEION 112 (2011) - Arch_CXII.pdf; 2,9 MB
 20. ARCHEION 113 (2012) - Arch_CXIII.pdf; 1,9 MB
 21. ARCHEION 114 (2013) - Arch_CXIV.pdf; 2,0 MB
 22. ARCHEION 115 (2014) - Arch_CXV.pdf; 3,83 MB
 23. ARCHEION 116 (2015) - Arch_CXVI.pdf; 5,35 MB
 24. ARCHEION 117 (2016) - Arch_CXVII.pdf; 3,10 MB
 25. ARCHEION 118 (2017) - Arch_CXVIII.pdf; 7,7 MB
 26. ARCHEION 119 (2018) - Arch_CXIX.pdf;  7,31 MB
 27. ARCHEION 120 (2019) - Arch_CXX.pdf;  3,20 MB
 28. ARCHEION 121 (2020) - Arch_CXXI.pdf;  3,16 MB
 29. ARCHEION 122 (2021) - Arch_CXXII.pdf;  4,96 MB

 Redakcja „Archeionu” jest adresatem licznych postulatów i próśb środowisk naukowych i akademickich z Polski i z zagranicy o udostępnienie on-line, w postaci plików PDF, tomów od 1 do 50 „Archeionu” wydanych w latach 1927-1968. Pragnąc zadośćuczynić tym prośbom zwracamy się do wszystkich osób, które mogą posiadać autorskie prawa majątkowe do tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, o nawiązanie kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub tradycyjnej (02–517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2 D). Wyrażamy gotowość natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wynikających z tytułu autorskich praw majątkowych.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl