-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

14. Kodeks Behema, 1501-1506 r.(z dopisami do XVIII w.) - obraz życia codziennego miasta

 

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22

 

alt

 

Unikatowe źródło organizacji życia społecznego, podstaw prawnych i kultury materialnej miasta na początku XVI w. w Europie.

 

Kodeks Baltazara Behema, kopiarz aktów prawnych i przywilejów dotyczących cechów rzemiosł reprezentowanych w Krakowie w początkach XVI w. Tekst spisany przez Behema, notariusza miasta Krakowa, ilustrowany 27 miniaturami (niezidentyfikowanego artysty) ukazujących rzemieślników przy pracy i sceny rodzajowe z życia mieszczan. Zarówno tekst jak i miniatury (rzadki przykład późnogotyckiego malarstwa o tematyce świeckiej) tworzą zaskakujący realizmem i bogactwem dokument funkcjonowania miasta na początku XVI w. Ze względu na rolę Krakowa, jednego z głównych ośrodków kultury Europy tego czasu oraz wieloetniczny (obok Polaków - Niemcy,Włosi, Żydzi, Ormianie) i wielokulturowy (wpływy zachodu i wschodu) charakter miasta kodeks przynosi unikatowe świadectwo tego miejsca i czasu.Tekst kodeksu po łacinie, niemiecku i polsku, na pergaminie, obejmuje 372 kart formatu 32,7x24,3 cm. Zawiera dopisy z lat 1511-1515, XVII w. i XIX w

Kryteria: 2, 5, 6 i dwa uzupełniające.
Kodeks: autentyczny, unikatowy w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl