-A
+A
  • Start /
  • Wybory 1989 roku w zbiorach archiwów państwowych - wystawa plenerowa

Aktualności

Ponad 200 dokumentów, fotografii i plakatów z zasobu archiwów państwowych oraz archiwum Kancelarii Prezydenta RP i archiwum Senatu związanych z przełomowym rokiem 1989 będzie można zobaczyć na plenerowej wystawie pt. "Na drodze do wolności", której uroczyste otwarcie odbędzie się 13 maja o godz. 10.00 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48.

Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” i obchodów 25. rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach parlamentarnych.

W dniu wernisażu, naprzeciw wystawy, w Galerii Kordegarda prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury będzie czynny Archiwalny Punkt Konsultacyjny Archiwum Akt Nowych.

Wstęp do wystawy stanowi opis sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Polski w latach 80-tych XX. Ekspozycja przypomina takie wydarzenia jak: wprowadzenie stanu wojennego, wizyta Jana Pawła II w roku 1987, strajki w roku 1988, w tym strajk w Stoczni Gdańskiej, po którym władze zgodziły się podjąć rozmowy z opozycją, a także powstanie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu i decyzji o umożliwieniu opozycji realnego udziału w wyborach parlamentarnych w 1989 r., przekształcił się w ogólnopolski ruch na rzecz zmian ustrojowych w Polsce.

W drugiej, najobszerniejszej części ekspozycji prezentowane są archiwalia pokazujące atmosferę i przebieg kampanii wyborczej zarówno od strony opozycyjno-solidarnościowej jak i koalicyjno-rządowej. Obok znanego plakatu Tomasza Sarneckiego z sylwetką Gary Coopera odgrywającego w filmie pt. „W samo południe” postać zdeterminowanego stróża prawa, na wystawie pokazano plakaty i ulotki z programami kandydatów do parlamentu oraz zachęcające, nieraz w satyryczny sposób, do udziału w wyborach. Interesujące są także zdjęcia ze spotkań i wieców przedwyborczych, które stanowiły najbardziej popularną formę kontaktu kandydatów opozycji z obywatelami, z uwagi na wciąż ograniczony dostęp do państwowych mediów. W wiecach tych uczestniczyli między innymi ludzie kultury, wśród nich popularni aktorzy i reżyserzy, którzy wspierali przedstawicieli opozycji często debiutujących na szerokiej scenie politycznej. O niejednokrotnie wysokiej temperaturze tej kampanii świadczy zaś między innymi protest Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” złożony do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zrywania plakatów wyborczych, który wskazuje na szeroką skalę tego zjawiska.

W ostatniej części wystawy pokazano materiały dotyczące przebiegu głosowania i jego wyników. Do szczególnie interesujących należą zdjęcia z dnia wyborów wykonane w lokalach wyborczych ukazujące prace komitetów oraz udział Polaków w wydarzeniu, które okazało się najważniejszym na drodze ku powstaniu w pełni wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej.

Autorem scenariusza jest dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim dr hab. Dariusz Rymar.

Ekspozycję zorganizowali: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwa Państwowe, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu i Stołeczna Estrada.

Wystawa została przygotowana w polskiej i angielskiej wersji językowej, będzie czynna do 30 maja.   Wystawa w formacie pdf

 

 

 

 

Archiwalny Punkt Konsultacyjny w Kordegardzie

W dniu otwarcia ekspozycji naprzeciw - w Galerii Kordegarda prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) - będzie czynny Archiwalny Punkt Konsultacyjny Archiwum Akt Nowych. W godz. 10.00-16.00 archiwiści będą czekali tu na osoby, które posiadają zdjęcia, plakaty i ulotki wyborcze oraz inne materiały związane z historią Polski w latach 1989-1991 i chciałyby je przekazać Archiwum w formie oryginałów lub kopii cyfrowych. Dokumenty będzie można zeskanować na miejscu. Archiwum Akt Nowych przyjmuje dokumenty także w inne dni w swojej siedzibie: 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1, tel. 22 589 31 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekazane materiały zostaną zamieszczone między innymi na stronie internetowej www.archiwaprzelomu.pl

Osoby, które przekażą dokumenty, otrzymają katalog wystawy pt. „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych”. Katalog w formacie pdf

IV Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”

O godz. 10.20 w Sali Kolumnowej w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się IV Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991” pt. ”Przedsionek wolności - między Okrągłym Stołem, a wyborami 4 czerwca 1989. Dwa miesiące, które zmieniły Polskę: 05.04.- 04.06.1989".

 
FOTORELACJA Z OTWARCIA WYSTAWY

 

 

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska, doradca prezydenta RP ds. społecznych Henryk Wujec, Wicemarszałek Senatu Jan Alfons Wyrowiński, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Olbrycht oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak

IV Seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”

RELACJA NA STRONIE PROJEKTU "ARCHIWA PRZEŁOMU 1989-1991"
 

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z 25. ROCZNICĄ WYBORÓW' 89 W INNYCH MIASTACH

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl