-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

16. Akta Komisji Edukacji Narodowej - reforma oświaty z lat 1773-1787 w Rzeczpospolitej

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, 31-018 Kraków, ul. św. Marka 17

alt


Akta dokumentujące wielką i pierwszą w Europie reformę nauczania zrywającą ze średniowiecznym systemem, realizowana nowatorsko w Polsce w drugiej połowie XVIII w.

Zespół akt Komisji Edukacji Narodowej obejmuje 6 tomów (t.2 znajduje się w Bibliotece Czartoryskich). Są to zarówno dokumenty rękopiśmienne, jak i drukowane. Składają się nań projekty, memoriały, korespondencje, mapy, instrukcje, prace naukowe i podręczniki. Komisja powołana w 1773 r. została przez Sejm z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i była pierwszą w Europie instytucją władzy świeckiej o charakterze ministerstwa powołaną dla edukacji narodowej.

Kryteria: 2, 7 i drugie z uzupełniających.
Akta: autentyczne, unikatowe w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl