-A
+A
  • Start /
  • Uncategorised /
  • Współdziełanie polskich archiwów z archiwami Unii Europejskiej

Współdziełanie polskich archiwów z archiwami Unii Europejskiej

Wejście Polski do Unii Europejskiej postawiło szereg nowych wyzwań także przed archiwami państwowym. Z jednej strony ujawniły się wówczas różnice w statusie finansowym oraz w technologicznym zaawansowaniu pomiędzy archiwami "starej" Unii, a archiwami Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony jednak, nawiązanie bardziej intensywnych i bezpośrednich kontaktów z partnerami zachodnimi stworzyło archiwom polskim możliwości czerpania z wielu doświadczeń w takich aktualnych problemach jak: informatyzacja kraju, zagadnienia dokumentacji elektronicznej, szybki dostęp obywateli do informacji zawartych w zasobach archiwalnych, nowoczesne techniki multimedialnego prezentowania zbiorów. Odpowiadając na te wyzwania archiwa polskie włączyły się w europejskie projekty edukacyjne, jak też w pracę wielu unijnych grup roboczych.

W 2007 r. archiwiści polscy wyjeżdżali na ponad 70 konferencji międzynarodowych, seminariów, spotkań w ramach grup roboczych ds. archiwów w Unii Europejskiej. Jako zagadnienia priorytetowe traktowane były tematy związane ze standardami opisu dokumentów elektronicznych: EAD (Encoded Archival Description), EAC (Encoded Archival Context) i METS (Metadata Encoding and Transmission Standards) umożliwiające wymianę informacji i metadanych nt. zdigitalizowanych i cyfrowych dokumentów, tworzenie bibliotek cyfrowych, nowoczesne metody zarządzania informacją oraz masowe przechowywanie danych. Reprezentanci NDAP i archiwów państwowych wzięli udział m. in. w  Konferencji nt. bibliotek cyfrowych oraz szkoleniu poświęconemu zarządzaniu opisem dokumentów cyfrowych, seminarium technicznym ekspertów nt. elektronicznej archiwizacji dokumentacji w Bad Arolsen, organizowanym przez Międzynarodową Służbę Poszukiwawczą, III Europejskiej Konferencji nt. EAD (Encoded Archival Description), EAC (Encoded Archival Context) i METS (Metadata Encoding and Transmission Standards)  która odbyła się w  Berlinie w dniach 24-26 kwietnia 2007, w konferencji „Wyzwania: długookresowe przechowywanie zasobów zdigitalizowanych. Strategie i praktyki europejskiego partnerstwa” we Frankfurcie nad Menem.  Przedstawiciele Archiwum Dokumentacji Mechnicznej, na bazie którego ma być tworzone w przyszłości Narodowe Archiwum Cyfrowe zdobywali wiedzę w trakcie międzynarodowych warsztatów „Zasady przechowywania dokumentów cyfrowych: podejście praktyków” zorganizowanych w październiku br. Wilnie.  Zagadnienia stałego dostepu do archiwów naukowych dyskutowane były z kolei na konferencji zorganizowanej  w Brukseli Alliance for Permanent Access.
Najnowsze techniki ochrony dziedzictwa fotograficznego dyskutowane były z kolei w  dniach 5-8 listopada br. na sympozjum „Dziedzictwo fotograficzne Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowanym w Bratysławie.
Wiele istotnych kwestii dotyczących digitalizacji oraz konserwacji archiwaliów dyskutowanych jest na spotkaniach grup roboczych w ramach UE, w trakcie których przedstawiciele polskich archiwów wnoszą z powodzeniem swoje doświadczenia i wiedzę fachową, jak też pozyskują nowe informacje, mogące być wykorzystywane w praktyce archiwów polskich. Do najważniejszych z tego typu grup należą:

1) High Level Expert Group on Digital Libraries
2) Advisory Committee on the Collection of Private Archives by the European  University  Institute in Florence
3) European Archives Group
a) EAG working group – Protection of Archival Holdings from Theft
b) EAG working group – Internet Portal for Archives in Europe
4) Strategy Group for Coordination Library, Archives and Museum Cooperation in the European Digital Library
5) European Working Group on Disaster Prevention (koordynuje Niemieckie Archiwum Federalne)

Przedstawiciele  Naczelnego Dyrektora czynnie uczestniczą w pracach organizacji międzynarodowych takich jak: Międzynarodowa Rada Archiwów, UNESCO, EBNA (Europejska Rada Archiwów Narodowych), EURASICA (forum skupiające archiwa krajów Europy Wschodniej i Azji), Międzynarodowa Konferencja Archiwów Okrągłego Stołu (CITRA).

Dużym wydarzeniem w świecie archiwalnym była zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie w 2006 r. VII Europejska Konferencja Archiwów, pod hasłem „Archiwista zawód przyszłości w Europie”. Konferencja zgromadziła 550 archiwistów z 38 państw. W trakcie obrad dyskutowano takie zagadnienia jak: kształcenie archiwistów w europejskim systemie szkolnictwa wyższego, archiwistyka jako dyscyplina naukowa, certyfikacja i akredytacja, profil zawodu archiwisty w ustawodawstwie krajowym państw europejskich, tworzenie europejskich narzędzi zawodowych, oraz nowe technologie i nowe kompetencje zawodu archiwisty. Materiały z konferencji wydano drukiem.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl