-A
+A

Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych

 

  • Boniecki A., Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 1-16, Warszawa 1899-1913
  • Boniecki A., Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w.,Warszawa 1887
  • Dachnowski J. K., Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995
  • Dunin-Borkowski J. S., Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887 [reprint Warszawa 1997]
  • Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce,Wilno 1929
  • Herbarz szlachty witebskiej, red. F. Piekosiński, [w:] Herold Polski, Kraków 1898 [reprint Poznań 1998]
  • Gumowski M., Herbarz patrycjatu toruńskiego, Toruń 1970
czytaj więcej
  • Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen.1898-1945, oprac. T. Brzózka, Frankfurt am Mein-Berlin 2000
czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl