-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

17. Dzieła Fryderyka Chopina (1810-1849)

 

Towarzystwo im.Fryderyka Chopina w Warszawie, 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 1
Biblioteka Narodowa w Warszawie, 02-973 Warszawa, Al. Niepodległości 213

 

alt

 

Główna i największa część spuścizny po Fryderyku Chopinie, jednym z największych, najbardziej oryginalnych i nowatorskich kompozytorów świata.

 

W swojej twórczości łączył on w niezwykle rzadko spotykany sposób elementy rodzime, polskie z uniwersalnymi, przemawiającymi do każdego człowieka. Świadczy o tym spektakularna popularność jego utworów w krajach poza Europą (Japonią, kraje Ameryki Płn. i Płd.). Jednorodny pierwotnie zbiór autografów znajduje się w dwóch instytucjach w Warszawie. Obejmuje on : 162 pozycje (128 poz.- TiFC, 34 - Biblioteka Narodowa) w tym - 73 autografów dzieł muzycznych, 64 listy, 3 autografy -dedykacje oraz dopiski ręczne na 3 tomach jego dzieł , pierwszych wydaniach, 20 poz. - varia .

Kryteria: 2, 4, 6 i drugie uzupełniające.
Dokumenty: autentyczne, unikatowe, dobrze zachowane.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl