-A
+A

Pomoce archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, red. F. Ramotowska, Warszawa 1998, ss. 762,
60,00 zł,
ISBN 83-7181-024-5

The Central Archives of Historical Records in Warsaw. A Guide to the Fond, vol. 2, F. Ramotowska (Ed.), Warszawa 1998, 762 pages,
PLN 60.00,
ISBN 83- 7181-024-5

 


Przewodnik ukazuje część zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych z lat 1772-1918, kiedy Rzeczpospolita Polska znajdowała się pod zaborami Austrii, Prus i Rosji. Są tu informacje o aktach władz polskich Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego okresu Powstania Listopadowego i podziemnego państwa polskiego Powstania Styczniowego oraz władz okupacji austriackiej i niemieckiej z pierwszej wojny światowej. Praca opublikowana wspólnie z Wydawnictwem DiG

 

A guide to the holdings of the second department of the Central Archives of Historical Records in Warsaw. It contains information about all fonds and archival collection from the 19th century, especially about records of public authorities, offices and institutions from 1795 to 1918 (Prussia, Russian Empire and Imperial - Royal Austria).

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl