-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

18. Zbiory Ossolineum - narodowej instytucji biblioteczno-muzealno-naukowej w okresie nieistnienia państwa polskiego w XIX - XX w.

Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 50-139 Wrocław, ul. Szewska 37

alt

Ossolineum - instytucja powołana w 1817 r. we Lwowie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w okresie, gdy państwo polskie zostało wcielone do Rosji, Prus i Austrii, będącą narodowym muzeum, biblioteką i wydawnictwem gromadzącym dzieła sztuki i rękopisy utworów literackich i upowszechniającym je edytorsko.

Zbiory obejmują kolekcję grafik i rysunków dzieł polskich i zagranicznych, monet, medali i pieczęci, o dużym znaczeniu historycznym i artystycznym, jednak największe znaczenie mają kolekcje pamiętników - unikatowy zbiór od XVII do XX w., oraz największy zbiór rękopisów - poetów i pisarzy od XVII w. do współczesności, w tym twórców okresu romantyzmu o europejskim formacie i polskich laureatów nagrody Nobla. Fenomenem Ossolineum jest jego powstawanie z inicjatyw i darów prywatnych oraz jego rola w okresie niewoli - narodowego skarbca pamięci o losach Polaków (pamiętniki) i najcenniejszych dzieł dorobku intelektualnego (rękopisy twórców).

Kryteria: 2, 3, 4 i dwa uzupełniające.
Zbiory: autentyczne i oryginalne , dobrze zachowane.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl