-A
+A

Pomoce archiwalne

Archiwum Państwowe w Gdańsku. Oddział w Gdyni. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. A. Regliński, Warszawa 2007, ss. 450, ISBN 978–83–89115–75–1
Cena 39,00 zł

State Archives in Gdańsk. Local Branch in Gdynia. A Guide to the Holdings, elab. by A. Regliński, Warsaw 2007, 450 pages,
ISBN 978–83–89115–75–1
PLN 39,00

Przewodnik dostarcza informacji o archiwaliach tworzących zasób Oddziału w Gdyni. Omawia zawartość zespołów i zbiorów archiwalnych z regionu gdyńskiego. Praca opatrzona indeksami nazw, osób, miejscowości, instytucji i zespołów akt oraz obcojęzycznymi streszczeniami. Publikacja przydatna nie tylko dla badaczy historii regionu, ale także dla poszukujących swoich korzeni.

This Guide provides information on archival materials included in the holdings of the Archives Local Division in Gdynia. It discusses the contents of fonds and archival collections from the Gdynia region. The publication includes the indexes of names, persons, locations, institutions and fonds of records with summaries in foreign languages. This publication may be useful not only for researchers studying the history of the region, but also for all individuals searching for their roots.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl