-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. G. Waliś, Warszawa 2004, cena 70,00 zł
ISBN 83-89115-26-3


State Archives in Kalisz. A Guide to the Archival Holdings, elab. by G. Waliś, Warsaw 2004, 70,00 PLN
ISBN 83-89115-26-3

 Publikacja charakteryzuje zasób archiwum według stanu na dzień 31 XII 2002 r. Informator dostarcza podstawowych wiadomości o archiwaliach tworzących zasób AP w Kaliszu. Obejmuje wszystkie zespoły (zbiory) archiwalne niezależnie od ich rozmiaru i stopnia opracowania podzielone na 17 grup rzeczowych. Publikacja jest opatrzona indeksem geograficznym.

 

This publication describes the holdings possessed by the Archives as of 31 December 2002. The Guide provides basic information on archive materials that make the holdings of the State Archives in Kalisz. It covers all the archival fonds (collections) regardless of their size and the level of elaboration, divided into 17 subject groups. The publication includes the index of geographical names.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl