-A
+A

Pomoce archiwalne

altPrzewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod kier. S. Marcinkowskiego, Warszawa-Łódź 1993, ss. 465,
ISBN 83-01-09754-X
cena 7,00 zł,

State Archives in Kielce, and its Local Branches in Jędrzejów, Pińczów, and Starachowice. A Guide to the Holdings, Warsaw 1993, 465 pages,
ISBN 83-01-09754-X
PLN 7.00,

 

Wydawnictwo zawiera informacje o materiałach archiwalnych do dziejów regionu kieleckiego i obejmuje całość zasobu archiwów państwowych z tego terenu. Praca opatrzona bibliografią i indeksami

 

The publication includes information on archival materials to the history of the Kielce region in Poland, and covers the entire holdings of State Archives from this region.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl