-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. A. Piasta, P. Zawilski, P. Głowacki, Warszawa 2003,
ISBN 83-89115-25-5

State Archives in Piotrków Trybunalski. A Guide to the Archival Holdings, elab. by A. Piasta, P. Zawilski, P. Głowacki, Warsaw 2003,
ISBN 83-89115-25-5

 

 

Prezentowana publikacja jest już szóstym wydaniem informatora. Obejmuje zmiany, które nastąpiły w zasobie archiwum. Przedstawia stan tego zasobu na dzień 31 marca 2003 r. w postaci skróconych opisów zespołów i zbiorów wg przyjętego schematu: nr kolejny pozycji zespołu, nazwa zespołu, daty skrajne, rozmiar, charakterystyka zawartości, język dokumentacji, informacja o stanie zmikrofilmowania, pomoce ewidencyjno-informacyjne.

 

The publication presented is the sixth edition of the Guide. It covers changes in the holdings of the Archives, presenting the state of the holdings as of 31 March 2003 in the form of abridged descriptions of fonds and collections according to the following arrangement applied: sequence number of the fond item, name of the fond, border dates, size, contents description, language of documents, information on the state of microfilming, finding aids.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl