-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

19. Akta polskiego państwa podziemnego z lat 1863-1864

 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 00-263 Warszawa, ul.Długa 7

 

alt

 

Świadectwa fenomenu organizacji i funkcjonowania państwa podziemnego, wyposażonego w atrybuty władzy i prawa, działającego w okresie walki o niepodległość.

 

Kolekcja dokumentów (216 jednostek fizycznych) wytworzonych w okresie Powstania Styczniowego w 1863-64 prowadzonego przeciw zaborcy - Rosji. Kolekcja jest fragmentem zespołów zniszczonych znacznie w czasie wojny. Obejmuje m.in. akta Rządu Tymczasowego, naczelników miast i okręgów oraz policji, pełnomocników rządu i prowincjonalnych władz wojskowych, a także odezwy, pisma ulotne, wiersze i pieśni, materiały ikonograficzne i kartograficzne. Powstanie Styczniowe wywołało znaczny rezonans w Europie, szczególnie wśród narodów bałkańskich. Mimo iż nie osiągnęło celu, Państwo Podziemne uformowało tożsamość pokoleń, które kontynuowały prace przygotowujące funkcjonowanie przyszłego niepodległego państwa, co nastąpiło dopiero po 50 latach w 1918 r.

Kryteria: 2, 3, 7.
Dokumenty: autentyczne i rzadkie, w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl