-A
+A

Pomoce archiwalne

altPrzewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior pod red. H. Kisiel, Warszawa 1996, ss. 233, ilustr.,
ISBN 83-86643-75-7
cena 11,00 zł

State Archives in Radom. A Guide to the Holdings, coll. elab., ed. by H. Kisiel, Warsaw 1996, 233 pages, illustrated,
ISBN 83-86643-75-7
PLN 11,00

 

Publikacja przedstawia w zarysie dzieje archiwum oraz charakteryzuje zespoły archiwalne. Wartość pracy wzbogaca obszerna bibliografia przedmiotu oraz indeksy: osobowy, geograficzny oraz instytucji.

 

The publication presents an outline of the history of the Archives and includes information on archival fonds. The value of the book enhanced thanks to extensive bibliography and indexes: of names, institutions and geographical names.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl