-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. zbior., red. D. A. Rymar, Warszawa 2002, ss. 380,
ISBN 83-89115-05-0
cena 45,00 zł,

State Archives in Szczecin. Local Division in Gorzów Wielkopolski. A Guide to the Holdings, Coll. elab., ed. by D. A. Rymar, Warsaw 2002, pages 380,
ISBN 83-89115-05-0
PLN 45.00,

 

Przewodnik po zasobie archiwalnym Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim (2341 m. b. akt). Składa się z przedmowy, wstępu, trzech części informujących o aktach, bibliografii oraz indeksów: geograficznego, nazw zespołów i instytucji. Część pierwsza obejmuje opisy zespołów archiwalnych do 1945 r. (akta z terenu dawnej Wschodniej Brandenburgii). Część druga zawiera opis archiwaliów po 1945 r. (m.in. Ziemia Lubuska). W części trzeciej znajdują się informacje o zbiorach specjalnych (mapy i zdjęcia). We wstępie omówiono dzieje zasobu archiwalnego, który przed II wojną światową podlegał w sprawach archiwalnych Landeshauptarchiv w Poczdamie, a po 1945 r., po wielu zmianach, został włączony w 1979 r. do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Praca nie tylko dla badaczy historii regionu, ale i posiadających "korzenie" w tej części Polski; odpowiada też na pytanie, gdzie szukać dokumentów metrykalnych czy dokumentacji przebiegu pracy zawodowej.

 

A guide to the holdings of the Local Division in Gorzów Wielkopolski (2341 current meters of records). It consists of the preface, the introduction, three parts with information on records, bibliography and indexes: of geographical names, names of fonds and institutions. The first part includes descriptions of archival fonds until the year 1945 (records from the territory of former East Brandenburg). The second part includes descriptions of archive materials until 1945 (Lubuska Land, among others). In the third part, one may find information about special collections (maps and photographs). The introduction provides information on the archival fond, which before the Second World War was within the archival authority of Landeshauptarchiv in Potsdam, and after 1945, and following numerous changes, in 1979 was included into the State Archives in Szczecin. The work is of great interest not only for those studying the history of the region but also those having their "roots" in that part of Poland; it also provides explanation as to where civil records or records documenting the course of occupational carrier may be searched for.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl