-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. L. Wyszyńska, Warszawa 2003,
ISBN 83-891115-27-1


State Archives in Zamość. A Guide to the Archival Holdings, elab. by L. Wyszyńska, Warsaw 2003,
ISBN 83-891115-27-1

  

Informator charakteryzuje zasób archiwalny wg stanu na dzień 31 marca 2003 r., obejmuje ok. 185 tys. jednostek archiwalnych zgrupowanych w 1100. Zespołach. Poszczególne zespoły są opisane wg schematu obowiązującego przy opracowywaniu tego typu pomocy archiwalnych. Publikacja opatrzona indeksem geograficznym.

 

The Guide describes the holdings of the Archives as of 31 March 2003, including ca. 185 thousand archival units grouped in 1100 fonds. Individual fonds are described according to the scheme applicable for the elaboration of finding aids of that type. The publication includes the index of geographical names.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl