-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Pomoce archiwalne /
  • Biało–Czerwona i Czerwono–Biało–Czerwona. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w XIV–XX w. Katalog wystawy

Pomoce archiwalne

Biało–czerwona i czerwono–biało–czerwona. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w XIV–XX w. Katalog wystawy, Warszawa 8 listopada 2005 r., oprac. J.Gaul, Warszawa 2005, ss.95, ilustr.
ISBN 83–89115–54–9
Cena 12,00 zł

White and Red and Red, White and Red. From the History of Polish-Austrian Relations in the period from the 14th until the 20th c., in: Exhibition Catalogue, Warsaw, 8 November 2005, elab. by J. Gaul, Warsaw 2005, 95 pages + ill.,
ISBN 83–89115–54–9
PLN 12,00

 

Katalog wystawy zawiera opis prezentowanych 103 dokumentów ze zbiorów polskich (74) i austriackich (29) pochodzących z Archiwum Głó.wnego Akt dawnych Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Karakowie, Biblioteki Narodowej i zamku Królewskiego oraz austriackich: Archiv der Republik, Haus-,Hof- und Staatsarchv, Hofkammerarchiv, Kriegsarch obejmujących problematyke stosunków polsko-austriackich. Archiwalia zostały podzielone na grupy tematyczne m.in. dotyczące dynastycznych związków małżeńskich, rozbiorów Polski, Galicji w monarchii habsburskiej, stosunków polsko-austriackich podczas I wojny światowej, polso-austriackich stosunków kulturalnych, naukowych, politycznych i gospodarczych od XIV do XX w.

 

The Exhibition Catalogue includes the description of 103 exhibited documents from Polish (74) and Austrian (29) collections, provided by such Polish institutions as the Central Archives of Historical Records in Warsaw, State Archives in Krakow, National Library and Royal Castle as well as Austrian institutions, including: Archiv der Republik, Haus-Hof-und Staatsarchv, Hofkammerarchiv, Kriegsarch, pertaining to Polish-Austrian relations. Archival materials have been divided into thematic groups, inter alia, concerning dynastic marriages, partitions of Poland, Galicia in the Habsburg Monarchy, Polish-Austrian relations during the First World War, Polish-Austrian cultural, scientific, political and economic relations from the 14th until the 20th c.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl