-A
+A

Pomoce archiwalne

Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce, E. Kołodziej, Warszawa 1997, ss. 185,
ISBN 83-86643-61-7
cena 7,00 zł

Emigration from the Polish Lands and Polish Emigrants 1831-1939. A Guide to Sources Preserved in Local State Archives in Poland, E. Kołodziej, Warsaw 1997, 185 pages,
ISBN 83-86643-61-7
PLN 7,00

 

Informator został opracowany na podstawie kwerendy w terenowych archiwach państwowych w Polsce. Sporządzono ponad 5 tysięcy kart informacyjnych z 253 zespołów i zbiorów. Zawiera ogromną ilość informacji na temat emigracji zarobkowej z ziem polskich (od XIX w. do wybuchu II wojny światowej), polskiej ludności autochtonicznej, która po 1918 r. pozostała poza granicami państwa polskiego. Indeksy: nazwisk, nazw geograficznych, organizacji, spółek i prasy oraz indeks rzeczowy.

 

A Guide elaborated on the basis of a query in Local State Archives in Poland. Over 5 thousand index cards were prepared on 253 fonds and collections. Extensive information on gainful emigration from the Polish lands (from the 19th c. until the outbreak of the Second World War) of Polish autochthonous population that after 1918 remained beyond the borders of the Polish State. Indexes: of names, geographical names, organisations, companies, press and a subject index.
  nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl