-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

20. Biblioteka Polska w Paryżu, XIX - XX w.

 

Societe Historique et Litteraire Polonaise, Bibliotheque Polonaise F-75004 Paris, 6, Quai d'Orleans

 

alt

 

Instytucja gromadząca przez 150 lat we Francji polskie dokumenty pamięci narodowej w okresie utraty niepodległości.

 

Największy poza Polską księgozbiór polskich książek i czasopiśmiennictwa, a także kolekcja dzieł sztuki -grafiki, malarstwa, rzeźby i pamiątki. Biblioteka założona w 1839 r. w Paryżu przez polskich emigrantów we Francji po fiasku antyrosyjskiego powstania 1830-1831 r., które miało przynieść odzyskanie niepodległości. Zbiory miały zastępować kolekcje utracone w kraju i tworzyć warsztat pracy naukowej do badań dziejów Polski za granicą. Biblioteka gromadzła (i gromadzi, także po II wojnie światowej) spuścizny polityków, żołnierzy i artystów - dokumenty i pamiątki, które tym samym tworzyły namiastkę Biblioteki Narodowej. Wyróżniają się wśród nich pamiątki po poecie Adamie Mickiewiczu i kompozytorze Fryderyku Chopinie - wybitnych przedstawicielach Romantyzmu europejskiego, mieszkających w XIX w. w Paryżu. Biblioteka Polska w Paryżu jest jedną z kilku instytucji tworzonych przez Polaków w "zastępstwie", gdyż ich kształtowanie w kraju uniemożliwiał brak państwa. Istnienie "zastępczych" instytucji było sposobem zachowania tożsamości narodowej, językowej i kulturalnej. Biblioteka Polska w Paryżu jest więc przykładem w skali narodowej realizacji idei "pamięci świata".

 

Zbiory obejmują ok.220.000 jednostek, w tym 150.000 książek (niektórych brak w Polsce), 30.000 druków ulotnych, 3.200 tytułów czasopism, 4000 map i atlasów i ok.30.000 dzieł sztuki. Biblioteka posiada również ponad 5.000 rękopisów (w ponad 200 zespołach).

Kryteria: 2, 5, 7 i drugie z uzupełniających.
Dokumenty: autentyczne i rzadkie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl